Kametarou Okamoto Main Store

Name

Okakame Houmei-shu (300 mL) 1,000 yen, Houmei-shu Umetaro Anzuhime Shōganosuke (300mL) each 1,350 yen ~, Junmai-jikomi Honmirin (highly-polished rice Mirin containing alcohol) Okamoto Kametarou (150 mL) 500 yen, Houmei-shu Kasu (400 g) 500 yen

Address

927-1 Tomo, Tomo-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima

Tel

+81-84-982-2126

Business-houers

9:00 – 17:00

Holiday

Open Everyday

Foreign Languages

Unavailable ※Written information in English, Chinese, and Korean is available.

Price

Okakame Houmei-shu (300 mL) 1,000 yen, Houmei-shu Umetaro Anzuhime Shōganosuke (300mL) each 1,350 yen ~, Junmai-jikomi Honmirin (highly-polished rice Mirin containing alcohol) Okamoto Kametarou (150 mL) 500 yen, Houmei-shu Kasu (400 g) 500 yen